ZEYTİN, YAPILAŞMAYA VE ALTINA KARŞI DİRENİYOR !

0
62

3573 Sayılı Kanun Delik Deşik

3573 sayılı kanunla neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz diye sorduğumuzda karşımıza zeytin ağaçları çıkıyor. Zeytinle derdiniz nedir dersek karşımıza imar, maden ve elektrik üretim tesisileri çıkar. Bu kanun da yapılmak istenen değişiklikle Türkiye zeytinliklerinin yüzde 70’i tehdit altına girecek.

Zeytinciliğinin sonunu getirecek bir yasa tasarısı,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Tasarının 2, 3 ve 4.  Maddeleri zeytinlerimizi ilgilendiriyor. Bu maddeler ile zeytinlik alanları ranta açılıyor.

Yasa tasarısının 2.maddesi ile zeytinlik saha tanımlaması yapılıyor. “Orman sınırları dışında kalan ve her bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunması” şartı getiriliyor. Bir dekarda 15 zeytin ağacı yoksa o alan zeytinlik saha kabul edilmiyor.

Zeytin sahaları daraltılamzdı. Belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik alanların imar alanına alınsa dahi sosyal tesislerde dahil  %10’u geçemezdi. Zaruri görülmedikçe zeytin ağacı kesilmez ve sökülemezdi, izinsiz kesilmesinde ağaç başına 2 bin lira para cezasına çarptırılıyor. Bu alanlar imara açıldıktan sonra milyonlarca yatırım yapanlar için bu cezanın hiçbir önemi yoktur.

Tasarının 3.maddesinde, zeytinlik alanlarda hayvan otlatılması yasaklanıyor. Hayvan otlatanlara 5 bin lira para cezası öngörülüyor. Daha önce olan 3 ay hapis cezası ise kaldırılıyor.

Tasarının 4.maddesi ile kanun 20. Maddesi değiştiriliyor. “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişmesini,çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemezdi şimdi yeni tasarı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınmak suretiyle 25 dekarın altında kalan işletmelerin zeytinlik olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu alanlarda zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılıp işletilebilmesi hedefleniyor.

Özellikle bu madde ile maden ocakların açılması başta altın olmak üzere siyanürle altın arama hızlanacaktır. Altıncıların ve müteahhitlerin önünde ki en büyük engel zeytin ağaçları.

 

CEVAP VER