YAKUP AKKAYA “DEVLET OKULLARINDA EĞİTİME YÖNELİK ONCA SORUN OLMASINA KARŞIN BUNCA İMAM HATİP AÇMA İSTEĞİNİN HANGİ İHTİYAÇTAN KAYNAKLANDIĞINI “ SORDU…

0
81

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya; Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği önergenin tam metni.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Yakup AKKAYA

İstanbul Milletvekili

Bakanlığınızın sorumlu olduğu eğitim alanında ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde başlamıştır. Bu öğretim yılı başında kamuoyuna da yansıdığı üzere eğitim sistemimizde ve kurumlarımızda bir dizi sorunla karşılaşılmıştır.

Bunlardan ilki hiç kuşkusuz Olağanüstü Hal Kanunu çerçevesinde ilan edilen olağanüstü hal ile irtibatlı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudaki görevleri sona erdirilen veya açığa alınan öğretmenlerin hakları ve bu nedenle eğitimde ortaya çıkan aksaklıklardır.

Bir diğer sorun ise kapatılan ilk ve orta öğretim kurumlarında ki gerek öğrencilerin, gerekse velilerin yaşadığı sorunlardır.

Yine, Milli Eğitim Bakanlığı’nca özellikle orta öğretim kurumlarına yönelik yapılan değişikliklerdir. Birçok orta öğretim kurumu, imam hatip okuluna çevrilmiştir. Yine Proje Okul olarak tanımlanan düzenleme ile köklü orta öğretim kurumlarının eğitim kalitesini doğrudan etkileyecek kadro tahsis değişikliklerine gidilerek bu okullarda görev yapan öğretmenler başka okullara tayin edilmişlerdir. Bu da yaşanan ana sorunlardan birisidir.

Bu çerçevede;

1- Okulun ilk günü çocukların henüz öğretmenleriyle/arkadaşlarıyla doğru dürüst sarılıp, sevinçlerini paylaşmaya zamanları olmadan, ellerine 15 Temmuz cunta kalkışmasıyla ilgili bir kitapçık tutuşturmak eğitimcilik açısından doğru bir yaklaşım mıdır? Farklı yaş gruplarından öğrencilere, aynı metnin sunulması hangi pedagojik yaklaşıma uygundur?

2- Henüz “darbe” gibi bir kavramı soyutlama yeteneği olmayan bir çocuğa, bu türden bir metnin verilmesi, ruhunda kalıcı/yıkıcı bir iz bırakmaz mı? Bu metin kimler tarafından hazırlanmıştır? Bastırılan bu kitapçığın maliyeti nedir ve hangi kaynaktan ödenmiştir?

3- Tüm dünyada kabul edildiği üzere şiddet kültürü çocuk yaşta yerleşmektedir. Silah görüntüleri, militarist söylemler, aşırı milliyetçi, hamasi kavramlardan oluşan kitapçık, sanılanın aksi bir sonuç doğurmaz mı? Darbeye yönelik bir uyarı yapmak için demokrasi vurgusu bir başka dille yapılamaz mıydı? Barış, kardeşlik, dostluk türü kavramlar yerine terörden söz edilmesi eğitimin temel ilkelerine aykırı değil mi?

4- Devlet okullarında eğitime yönelik onca sorun olmasına karşın, bunca imam hatip açma isteği hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? Türkiye’de imam açığı ne kadardır? Bu konuda Diyanet işleri Başkanlığı’ndan herhangi bir talep gelmiş midir? Bu tür dayatmaya tepki veren velilerin varlığı niçin göz ardı edilmektedir? Düne dek başka isim ve içerikle eğitim veren okulunun imam hatip olarak değişmesi karşısında çaresiz kalan öğrenciye/veliye karşı sorumluluğunuz yok mu? Bu yaklaşım insan haklarına aykırı değil mi?

5-Türkiye’de istihdamın en önemli sorunlarından birisi nitelikli ara eleman eksikliği olarak tanımlanırken ve bu konuda meslek okulları ve teknik okulların eksikliği yıllardır dile getirilirken yeni meslek okulları veya teknik okullar açmak yerine imam hatip okullarının açılmasının gerekçesini açıklar mısınız? Bu uygulamanın yapılması hangi değerlendirme veya hangi kurul, kurum tarafından alınan karara istinaden yapılmıştır?

6- Devletokulu yöneticilerinin ağırlıklı olarak din dersi öğretmenleri, imam hatipli olmaları tercihi laik eğitime gölge düşürmez mi? Öğretmenler arası eşitsizlik yaratmaz mı? Din dersi dayatmasıyla, farklı inanç gruplarına ait ailelerin çocuklarına yönelik suç işlendiği saptamasına katılır mısınız? Kaldı ki Avrupa Mahkemesi’nde bu yönde alınmış kararlar bulunmasına karşın, halen uygulamanın devam etmesi açık hukuksuzluk değil midir?

7- Bakanlık çerçevesinde çalışan yöneticilerin partili gibi davranmaları ve atamalarda liyakat yerine sadakat aranması, eğitimciliğin nesnelliği açısından sorun yaratmaz mı?

8- Öğretmenlerin atanma, eşlerinden ayrı olma, KHK’lerle görevden uzaklaştırma gibi birçok sorunu varken barış içinde bir eğitim yılının geçeceğine inanıyor musunuz? Baskı ve gelecek kaygısı altında olan öğretmenlerin vereceği eğitim sizde kuşku yaratmıyor mu? Özellikle Eğitim Sen üyesi öğretmenlere uygulanan baskıların sizin tarafsızlığınıza, gölge düşürdüğünü düşünüyor musunuz?

9- Kürt yurttaşların ağırlıklı olduğu bölgelerde artan çatışma ortamında çalışan öğretmen ve diğer kamu görevlilerine yönelik herhangi özel bir önleminiz var mı? Bölgenin değişen yapısıyla oluşan yeni durumla birlikte, özellikle öğrencilerin aidiyet duygusunda bir aşınma olduğunu gözlemliyor musunuz? Bu ortamda sağlıklı eğitim olanağı oluşturmak mümkün mü?

10- Çocuklarımızın akademik düzeyde, örneğin matematik gibi disiplinlerde, dünyanın çok gerisinde olması, onların zihinsel yetersizliğinden midir yoksa sizin ve hükümetinizin başarısızlığı olarak mı yorumlanmalı? Dünyada bir kişinin yıllık kitap okuma oranı ile ülkemizdeki arasındaki uçurumu nasıl açıklarsınız?

11- Okul öncesi eğitiminin din eksenli olması çocuk haklarına aykırı değil midir? Derslere dini simge ve kıyafetlerle giren öğretmenler açık biçimde eğitimde tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddialarına ne dersiniz? Felsefe, mantık türü derslerin azlığı/yokluğu ile oluşan boşluğu bir dine ve mezhebe yönelik doldurmaya çalışmak, bir dayatma ve suç değil midir?

12- Ülkemizde zorunlu bulunan farklı konumdaki yabancı ülke yurttaşlarının çocukları için ne tür bir eğitim hazırlığı yapılmıştır? Bu çocukların savaş ortamından kaçarak gelmiş olmalarından doğan ruhsal sorunlara yönelik bir önlem aldınız mı? Toplumla uyum konusunda Bakanlığınızın yaklaşımı nedir?

13- Arapça seçmeli ders uygulaması dinselleşme için mi başlatılmakta yoksa dünya kültürünü çocuklarımızın yakında kavraması için yeni bir uygulama mı? Başka dilleri de öğrenme hakkı tanınacak mıdır? Eğitim gibi alanın bunca çalkantıyı taşıması mümkün mü?

14- Ensar ve benzeri vakıflarda yaşanan çocuklara yönelik taciz/tecavüz ve benzeri olaylar toplumda derin üzüntü, kaygı ve tepki yarattı. Üstelik bu vakıfların hukuksuz biçimde korunduğuna yönelik bulgular var. Buna dair değerlendirmeniz nedir? Herhangi bir yaptırım söz konusu olacak mı? Laiklik ilkesi konusunda görüşleriniz nelerdir?

15- Eğitimin ticarileşmesi/piyasalaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fırsat eşitliğinin daha eğitimin ilk basamağında sorun olarak önümüze çıkıyor olması, ilerleyen dönemde toplumsal kırılmalar yaratmaz mı? Bölgesel, sınıfsal farklardan oluşan bu çelişkiler eşit yurttaşlık ilkesine aykırı değil mi?

16- Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan dershane sorununun bakanlığınızın bir başarısızlığı ve sistemin yanlışı olduğu saptamasına katılır mısınız? Yaratıcı, düşünen birey yerine; yarışmacı, çatışmacı kimseler yetiştiren bu düzenin neoliberal siyasetin bir sonucu olduğu saptamasına katılır mısınız?

17- Dünyada eğitim uygulaması/sistemi bu kadar değişen/değiştirilen bir başka ülke var mı? Çocukların bir denek gibi kullanılarak geleceklerinin çalındığını düşünür müsünüz?

Haberde İstanbul

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz