İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’dan Çalışma Bakanına Önerge

0
42

KAÇ İŞÇİ KİRALAMA BÜROSUNA ÖZEL İZİN VERİLDİ?

 

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na işçileri kiralayan özel istihdam bürolarından kaç tanesine özel izin verildiğini sordu.

Akkaya verdiği soru önergesinde;20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı; Kiralık işçilik ile ilgili Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Bakanlığın Komisyon görüşmelerinde açıkladığı üzere 330 civarında özel istihdam bürosu faaliyet göstermekteyken; 4904 Sayılı Kanuna eklenen 17. Madde ilesöz konusu Özel İstihdam Bürolarının faaliyetlerine işçi kiralama faaliyetinin de eklemesinin yolunun açıldığını belirtti. Bu çerçevede Akkaya; kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren geçen 1 yıl sürecindesadece aracılık faaliyeti yapan özel istihdam Bürolarının sayısını, bunların kaç tanesininişçi kiralamak için izin aldığını ve 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra kaç büronun faaliyet izninin iptal edilerek geçici iş ilişkisi kurmak için bunlardan kaç tanesinin yenilendiğini sordu.

Akkaya; 1 yıl içinde başvuru yapan kiralık işçi bürolarında kaç işçi çalıştığını ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerinin de belirtilmesini istedi.

Yakup Akkaya’nın verdiği soru önergesinin detayı şu şekildedir:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Yakup AKKAYA

İstanbul Milletvekili

 

20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 06/05/2016 tarihli ve 6715 sayılı “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türkiye’de özel istihdam büroları aracılığıyla işçilerin kiralanmasına olanak veren uygulama hayata geçmiştir.

Söz konusu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Bakanlığınızın Komisyon görüşmelerinde açıkladığı üzere 330 civarında özel istihdam bürosu faaliyet göstermekteydi. 4904 Sayılı Kanuna eklenen 17. Madde çerçevesinde Söz konusu özel istihdam Bürolarının faaliyetlerine işçi kiralama faaliyetini de eklemesinin yolu açılmıştır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu bir yıl içerisinde Komisyon görüşmelerinde dile getirdiğimiz bazı tespitlerin son durumuna ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bu çerçevede;

  1. 20 Mayıs 2016 tarihinden önce Türkiye’de sadece aracılık faaliyeti yapan özel istihdam Bürolarının sayısı nedir?
  2. 20 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Türkiye’de kaç özel istihdam bürosu kurulmuştur ve bunların kaç tanesi geçici iş ilişkisi kurmak için izin almıştır?
  3. 20 Mayıs 2016 tarihinden önce kurulmuş olan Özel istihdam bürolarının faaliyet izinleri 20 Mayıs tarihinden sonra iptal edilerek Kanun değişikliğine istinaden yenilenmiş midir? Eğer izinler iptal edilmişse bu şirketlerden kaç tanesi geçici iş ilişkisi kurmak için izin talebinde bulunmuştur?
  4. Halen faaliyet izni verilmiş özel istihdam şirketlerinin kaç tanesi uluslararası ortağa sahiptir?
  5. Halen faaliyet izni verilmiş özel istihdam şirketlerinin kaç tanesi mevsimlik tarım işlerinde faaliyet göstermektedir?
  6. Halen faaliyet izni verilmiş özel istihdam şirketlerinin kaç tanesi ev işlerinde faaliyet göstermektedir?
  7. Söz konusu 6715 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kaç tane özel istihdam bürosuna özel izin verilmiştir? Bunların unvanları nedir?
  8. Şu anda kurulu olan ve faaliyet yetkisi alış olan özel istihdam bürolarında kaç işçi istihdam edilmektedir? Bunlardan kaç tanesi yabancı uyrukludur veya geçici koruma kapsamındadır?

 

CEVAP VER