ERGENEKON…

0
74

ERGENEKON…

Ne sıradan bir yurt ismi,

Ne sıradan bir kurt ismi,

Ne de yoz bir davanın adı…

Yeryüzünde kutlu bir yurt,

Gökyüzünde umut yüklü bir bulut,

Tanrı’nın Türk’e verdiği mübarek bir kut,

Yeniden doğuşun adıdır ERGENEKON….

Bütün dimağlarca bilinmelidir ki:

“Ayakta kalan son Türk, (adeta bir Zümrüt-ü Anka gibi) küllerinden yeniden doğabilecek kutlu bir güce sahiptir.

Ayakta kalan son Türk, düşmanına diz çöktürecek ve başlıya baş eğdirecek (fıtri bir) cesarete sahiptir.

Ve ayakta kalan son Türk, Acun’a Türk’ün ne denli asil bir ruha sahip olduğunu ispat edecek asalete sahiptir.”

Bütün Kut’u; üstün cesareti, erdemli düşüncesi, adil hükmü, atılgan yapısı, dayanıklı vücudu ve Türk’ü Türk yapan savaşçı karakteri ile asil ruh özelliklerinin kaynağı damarlarındaki asil kandır.

Onun içindir ki; göğü çadır, güneşi tuğ ve bütün acunu yurt eyleyen bu millete Türk milleti denir.

Onun içindir ki Yüce Allah buyurdular ki; “Benim bir ordum vardır, ona (özel olarak) Türk adını verdim ve doğu cihetine yerleştirdim. Herhangi bir kavme öfkelendiğimde bu Türkleri onlar üzerine musallat eder ve böylece onları doğru yola getiririm”

Onun içindir ki, Kaşgarlı Mahmut’un dediği gibi: “Gördük ki, aziz ve celil olan Allah; devlet güneşini Türk burçları üzerinden doğurmuş, felekler onun üzerinde deveran eder olmuştur. Onlara Türk adını Cenabı Hak bizzat kendisi vermiş, mülk ve hilafeti onları nasip etmiştir. Bundan sonra onları asırların yani koca bir cihanın hakanları kılmış ve dehrin bütün dizginlerini Türk hakanlarının eline vermiştir. Böylece yüce Mevla Türkleri bütün milletlerden (takva yönü ile) üstün kılmış, hak yolunda onlara güç, kuvvet ve zaferler vermiştir. Yine aziz ve celil olan Allah; onlara sığınanları ve onlara dayananları üstün tutmuş, bütün dileklerini vermiş ve onları kötülerin şerrinden korumuş, onları ulu bir millet kılmıştır. Onlara kötülük eden ve yan bakanların da ayrıca belasını vermiştir.”

Dünyanın en iyi savaşçılarını, en iyi demircilerini ve en adil hakanlarını onlardan çıkarmıştır.

Onlar bilirler ki, budunu ayakta tutan TÖRE’dir.

“Töre konuşunca Kağanlar dahi susar.”

Türk Töre’den ayrılmadıkça, hakan zulme dalmadıkça, adalet hâkim kaldıkça başlıya baş eğdirecek, dizliye diz çöktürecek ve bütün milletler üzerinde adaletle hüküm sürecek olan millet Kut’lu Türk milletidir. Bir vakitler böyle idi, yeniden böyle olacak…

Büyük Türk milleti; Ergenekon senin ilk ve son destanın değildir,

Türkün ayak bastığı her yurt nice destanların yatağıdır.

Varılacak menzilin, kırılacak düşmanın ve daha nice yazılacak destanların vardır.

Her dar boğaz senin için bir Ergenekon’dan çıkış yolu ve önüne dikilen her düşman eritilecek bir demir dağ gibidir.

Onun için yolun belli, mefkûren yüksek ve amacın cihan hâkimiyetidir…

Bil ki, yüzlerce yıldır bu acun; senin Ergenekon’dan yeniden çıkışını bekler…

Onun içindir ki, ayakta kalan son Türk dahi demirden dağları eritecek ve milletini kutsal hedeflere yürütecektir.

İstiklal Marşımız boşuna mı diyor:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

Son Türk hayatta kaldıkça ve son Türk ocağı tütmeye devam ettikçe KORKMA!

Hadi uyan!

Titre ve kendine dön!

Uyan ve hatırla!

Sen TÜRK’sün…

Sen değil,

Dünya senden ürksün!

Hadi uyan…

(NOT: Değerli Yazar Emrullah Özdemir’in “ERGENEKON” kitabını bütün kitapseverlere samimiyetle tavsiye ediyorum)

CEVAP VER