YÜZÜ GÜLEN BİR TOPLUM ANCAK YÜZÜ GÜLDÜRÜLEN ÇOCUKLARLA MÜMKÜNDÜR.

0
90

DSP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya çocuk hakları günü sebebiyle yapılan basın açıklaması Çocukluğunda biat ettirilenlerden, sorgulamayı öğretmelerini bekleyemeyiz.

 

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram olduğu bilinmektedir. Politikalarla belirlenen hakların, ulusal veya uluslararası imkanlarla karşılanır. İmkanların verimli kullanılması gerekmektedir. Her çocuk ayrı bir bireydir, Çocuk mukayese edilmemeli her birinin ayrı birey olduğu kabul edilmelidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerinin ve maalesef ülkemizde de problem olarak devam eden çocuk işçiliği, çocuklara uygulanan şiddet ve cinsel istismarının koruyucu politikalarla engellenmesi gerekmektedir. Hakları verilen, baskılanmayan, iyi ve çağdaş eğitim gören çocukların hazırlayacağı gelecek, yaşanabilir olur. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Anne-Baba veya bakmakla yükümlü olan kişiler ve hepsinin başında olan devlet çocuklara bu temel yaşam alanını sağlamakla sorumludurlar. Eğitimle şekillendirilen çocuk, şekillenen gelecek demektir. Bu sebeple okullarımızda verilen eğitim müfredatının önemi büyüktür.

Çocuk işçiliğinin muhakkak önlenmesi ve çocukların zamanlarını, yaşlarının gerektirdiği gibi geçirebilmeleri sağlanıp, yarına yaralı başlamamaları gerekmektedir. Aile tarafından bakılamayan çocukların sorumluluklarını alan, bakım veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik,sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından her zaman iyileştirilmesine çalışılmalıdır. Özürlü çocukların, özel bakımdan yararlanma hakkını genişleterek sunabilmeli ve ailelerine farklı imkanlar verebilmeliyiz. Eğitimde, eşit imkanlar sunabilmeliyiz.

Çocukluğunda biat ettirilenlerden sorgulamayı öğretmelerini bekleyemeyiz. Oysa çocuk her ortamda kendini ifade edebilmeli, düşünebilmenin önünü açan tüm imkanlar desteklenerek sunulmalıdır.

Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederek, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını önemseyerek ve özendirerek ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasına destek olmalı ve koşulları iyileştirecek politikaları uygulamalıyız.

Özgür, düşüncesini açıklayabilen çocuklar, yetenekleri fark edilen ve geliştirilen çocuklar, kültür ve sanatla dost olarak büyüyen çocuklar, ayırımcılık yapmayacak, kendilerine sağlanan olanakların daha iyisini gelecek nesillere sağlama gayretinde olacaklardır.

DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem MERCAN

Haberde İstanbul

 

CEVAP VER