YILLIK İZİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

0
306

18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazetede 30158 sayı ile yıllık izin yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Değişiklik öncesi yıllık izin kullanmaya hak kazanan çalışanın yıllık izni ‘ enfazla üçe bölünebilir’ ibaresi ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Ayrıca yer altı işlerinde çalışanlar içinde “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.” Değişikliğine gidildi.

Haberde İstanbul

CEVAP VER