SİYASET VE TANIMLAMASI

0
208

Siyaset;  Siyaset sözlük anlamı ‘’Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış’’ olarak tanımlanır. Köken olarak Arapça’dan gelmektedir ve anlamı  Arapça’da siyāsa,  seyislik, at bakıcılığıdır.  Tabi bu tanımlamalar literatürde geçen gerçek tanımları bir de sözlükte verilen mecazi anlamı da var tabi.  Mecaz anlamı ; Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme’

Politika sözlük anlamı;  Eski Yunanca politikē: Devlet yönetme sanatı,vatandaşlara dair olan  Eski Yunanca pólis: Devlet.

Siyasetin incelenmesi Eflatun ve Aristo ile başladığı kabul edilir ve MÖ 400- 300 yıllara dayanır ve kamu yararına yönelik faaliyetler şeklinde tanımlamışlardır. Kamu çıkarlarını özel çıkarlardan üstün tutmuşlardır. Aristo insanı siyasi düşünen bir hayvan olarak tanımlamıştır. Buraya kadar yapılan tanımlamalarda bir terslik görülmemekte lakin zaman içinde siyasetin anlamı boyut değiştirerek farklı anlamlarla anılır oldu. Kargaşa yaratma, aldatma- aldanma ile yalan ve şiddetle anılır hale geldi. Bunda da en önemli neden siyasetçilerin devletten yani kamudan daha ziyade partisi için veya kendi  menfaat ve çıkarlarını gözetmesinden kaynaklandığı gibi olayların üzerini kamu çıkarları ve ideoloji ile örtmesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle iletişim araçlarında, sosyal medyada ortaya çıkmasıyla toplumda güvenirsizliği gün geçtilçe artmaktadır. Siyaset kendi çıkarına hizmet eden, iki yüzlülük olarak algılanmaktadır. Makama oynamak olarakta bakılmatadır .

  1. Laswell: Kimin nerede , ne zaman ve ne elde edeceğininotorite tarafından belirlenmesidir.

Lord Butler: Siyaset, mümkün olanın sanatıdır.

Benjaminİsraeli: Siyaset, insanları aldatma yoluyla yönetmesanatıdır.

Adolf Hitler :Siyaset, Bir milletin dünyadaki varlıkmücadelesini yönetme sanatıdır.

Yukarıda ki tanımlamalar da siyasetin bu günkü durumunu açıklamaktadır. Bu sebepten günümüzde yaşanan olayaların doğrultusunda siyasete yeniden tanımlam getirmek durumundayız.

Siyaset; İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için sosyal statü, etnik ve dini yapılarına bakılmaksızın işbirliği içinde eşit hak ve hukuka dayalı olarak toplumun etik değerleri göz önünde tutularak bir arada tutabilme sanatıdır tanımını yaparsam günümüzün normlarına uygun bir tanımlama olacaktır.

Bunun içinde siyasetin çatışma kültüründen uzak uzlaşmacı olması gerekir. Tarafsız, bağımsız hukuk anlayışının geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Hiçbir kurum ve kuruluş hukuk dan üstün olamaz. Bu siyasetçi olsa da. Hizmet için gelen kişinin dokunulmazlığı diye bir şey mümkün olamaz.

Türkân Kebeci Şahin

CEVAP VER