MEB’in Müfredat Taslaklarında Cumhuriyet Yıkılıcılığı

0
88

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersler taslaklarını inceleyeceğiz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi taslağını incelediğimizde en önemli göze çarpan nokta Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında süreklilik olduğudur. Süreklilik vurgusu padişahlıktan Cumhuriyet’e geçiş doğal sürecinde olan bir durummuş gibi yansıtılarak gösteriliyor. “II. Meşrutiyet döneminde çok partili siyasi hayatın başladığı vurgulanır” ifadesiyle de bu durum pekiştirilmiştir. [1]

“Sevr Antlaşması’na karşı İstanbul Hükümeti’nin, Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumu üzerinde durulur” ifadesiyle de sorumluluk sadece İstanbul Hükümetlerine yüklenmekte padişahın emperyalizm işbirlikçiliği, olumsuz rolü gizleniyor. [2]

Devrim karşıtlığı aşılanıyor

“İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluş gerekçeleri, işleyişi ve bu mahkemelere getirilen eleştirilere farklı kaynak ve görüşlerden alıntılar yapılarak yer verilir.” [3]

Çok partili hayata geçiş denemeleriyle ilgili farklı görüşlerin yer aldığı metinlere yer verilerek tartışılmak isteniyor. Böylece kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın laikliğe aykırı yapılar olduğu konusu da tartışılmaya açılma amacı kendini göstermektedir.

Şeyh Sait İsyanı, Mustafa Kemal’e suikast girişimi ve Kubilay Olayı’nın siyasi sebep ve sonuçları ve meydana getirdiği değişim farklı kaynak ve yaklaşımlardan alıntılarla anlatılmak istenerek yine bu amaç gözetiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi darbeler tarihi gibi yansıtılıyor

1913 tarihli “Bâb-ı Âli Baskını, Türkiye Cumhuriyeti’nde de süren bir darbe geleneğinin başlangıcı olarak kabul edildiği vurgulanır” ifadesi Cumhuriyet’in de darbeyle kurulduğuna dair bilinaçtı son günlerin deyimiyle subliminal mesaj vermektedir. [4]

1960 müdahalesi darbe olarak nitelendirilmekte, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası da 1971 muhtırası, 1980 askerî darbesi ve 15 Temmuz darbe kalkışması ile beraber anılarak aynı kefeye konulmaktadır. [4]

Farklı din yorumları din karşıtlığıyla değerlendirilebilecektir

Kelam Dersinin “Dinin Anlaşılmasında Farklı Yorumlar” ünitesi işlenirken “din ile dinin yorumunun farklı” olduğundan bahsedilmektedir. [6]

Bu ifade “bizim yorumumuz dindir, bunun dışındaki farklı mezhep ve anlayışların yorumlarının diniçi görülemez” algısını çağrıştırmaktadır. Ortaokul ve lise imam hatip müfredatına baktığımızda bu görülebilir. Dahası din aslında yorum üzerinden anlaşılır. Din sadece Kuran ve hadis midir? Böyle ise neden farklı anlamlar çıkarılmaktadır. Bu anlamlar herkesin kendi din algısı değil midir?

Bunlara yanıt vermeyen bir din algısı muğlak olacaktır.

Fıkıh dersi taslak öğretim programının “İçtihad” ünitesinin 5. kazanımı işlenirken “zamanın değişmesiyle haramların helalleştirilemeyeceğine ancak sosyal hayatın değişken yapısı nedeniyle içtihadların mekân, zaman ve şartlara göre farklılık arz edebileceğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca içtihadların kitap ve sünnetin açık hükümlerine aykırı olamayacağı ve nass varken içtihad yapılamayacağı vurgulanacaktır” ifadesi geçmektedir. [7]

Haramla helalin nasıl ayrılacağı da belli değildir. “İçtihadların kitap ve sünnetin açık hükümlerine aykırı olamayacağı” deniliyor ama kitap ve sünnetin açık hükümleri nelerdir?

Açık hükümleri belirten herkesin üzerinde anlaştığı bir fikir olmadığına göre kasıt egemen din yorumunun dayatmasıdır. “Nass varken içtihad yapılamayacağı” ifadesi de tartışmaya açıktır. Nass Kuran’da kesin yapılması belirtilen hükümleridir. Üzerinde tartışılamaz. Ama gerçek bu değildir. Kuran’ın bir çok ayeti farklı algılanmaktadır ve herkesin üzerinde anlaştığı nass hükümleri yoktur. Egemen din yorumunun referans alınması gerektiği vurgulanıyor.

Bu cezalandırmanın hukuk düzenimizde yeri yoktur. Bu ayeti dönemin koşullarıyla yorumlayan, başka anlamlar çıkaranlar din adamları da vardır ama din olarak okullarda öğretilen de budur. Farklı görüşe de yer verilmemekte dolayısıyla egemen din yorumu kendini dayatmaktadır.

Tarihçi-yazar

Mustafa SOLAK

 

Dipnotlar

[1] Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı taslağı s.17. Taslağa http://mufredat.meb.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

[2] s.20.

[3] s.19.

[4] s.17.

[5] s.28.

[6] Kelam dersi taslak programı s.103.

[7] Fıkıh dersi taslak programı s. 43.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz