İnsancıl 28 Yaşında

0
105

İnsancıl Kasım 2017 Sayısından

1             Yusuf Çotuksöken – Tadımlık / Umutlarca … Umutlayın (Şiirler)

2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 17

Bacon bu ustalığı insanın yalnızca kimi yetilerini göz önünde bulundurarak açığa kavuşturmakla yetinmez. Ona göre insan bütünlüğü içinde, tüm varoluşuyla varlığa yönelir; görünür olanlardan yola çıkar; temelini, başka bir varlıkta değil yalnızca kendinde bulan gözlemleme gücüyle özellikle doğaya yönelir, onu gözler ve yorumda bulunur; hatta Bacon’a göre yorumlaması gerekir.

5             Faruk GüçlüNehir ve Deniz (Şiir)

6             Özgüç Güven – Cengiz Gündoğdu’nun Gerçekçi Estetiği

Gerçekten de Gündoğdu yapıtlarıyla kendi tarihini yazmanın yanı sıra Türkiye’de gerçekçi estetiğin kuramsal temellerini ortaya koymuştur. 1970’lerden günümüze süren bu çaba içinde verdiği ürünler onun Türkiye’de gerçekçi estetiğin kutup yıldızı olmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı Gündoğdu’nun gerçekçi estetiğinin ana hatlarını göstermek, yazında ve yaşamda güzeli savunma savaşımına ilişkin görkemli emeğine dikkat çekmektir.

18           Fazlı Humar – Memo (Şiir)

19           H. Haluk Erdem – Anadolu’nun Felsefe Mirası

Cemil Meriç’in ‘‘kültür değerleri’’ ifadesini, bugün ‘‘kültürel miras’’ olarak adlandırıyoruz. Anadolu’nun kültürel mirası Antik dönemin mitoloji ve felsefe düşüncesine kadar geri gider. Zamanı binlerce yıl öncesine götürdüğümüzde, bugün Batı düşünce ve değerleri olarak sahiplenilen derin köklerle karşılaşırız.

22           Neriman Çelik – El Etek Öpenler (Şiir)

23           Mustafa Günay – Jose Ortega Y Gasset’nin Tarihsel Akıl Üstüne Düşünceleri

Jose Ortega y Gasset’nin(1883-1955) yapıtları dilimize çevrilmeye devam ediyor. Sistem Olarak Tarih adlı eseri de Neyyire Gül Işık tarafından Türkçeye aktarıldı. Işık’ın daha önce Ortega y Gasset’nin Tarihsel Bunalım ve İnsan, İnsan ve Herkes, Kitlelerin Ayaklanması gibi kitaplarını da çevirmiş olduğunu ve bu önemli İspanyol filozofun ülkemizde tanınmasında büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Dilimizde Ortega y Gasset kitapları böyle başarılı çevirilerle giderek çoğalırken, filozof hakkındaki akademik çalışmaların durumunun da incelenmesi gerekir.

26           Rahime Henden – Hoyrat Zamanı (Şiir)

27           Berrin Taş – Hep Yolda

21 Eylül 2017

Birkaç gün önce adıma imzalanmış üç kitap geldi. Üç roman. İmzalayan yazar kitaplarının bana hakikati buldurmasını dileyerek imzalamış. Onun romanlarını okuyunca hakikati bulacağım. Ah… ne kadar da iyiliksever yardımsever biri. Benim birdenbire uyanmamı istiyor.

31           Ebru Tutu – Serüvencinin Sabahı (Şiir)

32           Ata Devrim – Talcott Parsons’ın Sosyolojisi ve İktisat Teorisi

Sosyoloji, hiçbir zaman iktisadın uzağında bir yerde konumlanmadı. Söz konusu bilim dalının kurucuları Max Weber ve Karl Marx’ın sosyolojilerini iktisattan ayrı düşünemeyiz. Yine bir başka kurucu isim olarak Emile Durkheim, işbölümü üzerine çarpıcı bir kitap yazmıştır.Ünlü sosyolog Talcott Parsons; kariyerinin başlarında Weber, Marx ve Sombart üzerine bir tez yazmakla birlikte, kariyeri boyunca Weber, Durkheim ve hem iktisatçı hem de sosyolog olarak isim yapmış Vilfredo Pareto’nun etkisi altında kaldı.

35           İlkay Soykal – Çocuk (Şiir)

36           Zeynep Alpaslan – Ben Kimim?

Yazmaya başlarken sarmaş dolaş oldum o incecik yıllarda.

Kendimce çocukluğum, kalandır yaşadıklarım. Önemliydi benim için arkadaşlarım, sırdaş oldum sakladım içimde anılarını.

38           Hülya Köksal – Senin Tarihini Yazarlar Kanla (Şiir)

39           Fehim Yurdal – Ay Tutulduğu Gece

Roman çok partili yaşama geçildiği dönemde Ege kıyısında bir kasabada geçer. Tek parti-devlet anlayışının yıkıldığı ancak CHP – DP kutuplaşmasının henüz olmadığı bir dönemdir. Kemal Bilbaşar Ege bölgesinde bir süre öğretmenlik yaptığı için o bölgeyi ve halkını yakından tanıma olanağını bulmuş ve gözlemlerini romanına aktarmıştır.

42           Aylin Yıldız – Sevmekse Eğer / Dağ Evine Şiir (Şiirler)

43           Cafer Yıldırım – Şiir Irmağı: Hasan Akarsu

Her “toplu şiir” basımları ya da adı “bütün şiirler” olabilir benim içimi ısıtır. Artık bilirim ki bir şairin karınca sabrıyla inşa etmeye ömrü boyunca çalıştığı yapı gerçek şekline kavuşmuştur. Artık o şairin kendini sunmak istediği topluma en özel ve istediği biçimde sunusu gerçekleşmiştir.

45           Mürşide Uysal – Sekiz Ocak (Şiir)

46           Gülay Yeşilipek – Hey Delikanlı! (Öykü)

Arabada dört kişilerdi. Aslı ve arkadaşları kısa bayram tatilini haftasonuyla birleştirmiş, çoktandır görmek istedikleri Asos’a doğru yola çıkmışlardı. Sabah feribotla Bandırma’ya geçmişler, Edremit üzerinden akşamüzeri Asos’a ulaşmayı planlıyorlardı. Yolda kısa molalar vererek hem kırın temiz havasını soludular hem de köylülerden taze meyveler satın aldılar.

48           Bize Gelenler

49           Kadir İncesu – Berrin Taş’la Söyleşi

56           Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi

27 Eylül Çarşamba

İslam dünyası, usun kovalanışıyla kötü duruma düştü. Bağnazlık… iler tutar yeri olmayan söylenceler… güneşin Batı’dan doğması… İslam toplumlarını kasıp kavurdu.

Bunun sonucu n’oldu… Milyonlarca insan bilgisizliğin çukurunda… insan türüne hiçbir katkısı yok bu insanların.

Usla aydınlanan… sorgulayan… irdeleyen milyonlarca insanı… bu insanların insan türüne katkısı…

 

CEVAP VER