Devletin GSS Zorbalığı

0
87

Sosyal devlet olmanın gereği, vatandaşların bazı temel yaşam ihtiyaçlarının devlet tarafından, ücretsiz olarak karşılanması esasına dayanır. Devlet, sağlayacağı hizmetlerde, vatandaşların sınıfsal, düşünsel, yaşamsal konumlarını gözetmeksizin, eşit şekilde sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlamalıdır. Varlığının gereği olan hizmetleri dahi vatandaşın boynuna borç kılan bir düzen, despotik oluşumdan ileriye gidemez ve asla sosyal devlet kavramından bahsedemez.

Son bir kaç senedir ortalıkta dolanan bir GSS kavramı var. Vatandaşların büyük çoğunluğunun ne anlama geldiğinden bihaber oldukları, bildiklerinin ise tamamını açıklamakta kifayetsiz kaldığı bir sistem.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) sistemi sizleri durduğunuz yerde borçlandırıyor. Ne, kim, nasıl olduğunuza bakmaksızın, T.C. Numaranız üzerinden, sorgu sual etmeden, devlete (size hizmet sunması gerekirken) borçlandırıyor. Sonra da “gel buraya, sana bir test yapalım” diyor; yaptır ki borcunu silelim. E, bu borç nereden geldi, hangi yükümlülüğümden vücut buldu, kimden ne istedim ya da aldım da borçlandım? dediğiniz anda karşınıza, iler tutar yanı olmayan bir kanun koyuyorlar. Hiçbir araştırma yapılmadan hazırlanan ve herkesi aynı kefeye koyan bir beyin yapısının hazırladığı kanunla durduk yere borçlanıyorsunuz üstüne size hakaret eder gibi gelir testi uygulaması yaptırma zorunluluğunu dayatıyorlar.

O kadar vurdum duymaz bir yönetim anlayışı sarmış ki devlet kademelerini, vatandaşın bireysel olarak nasıl olduğu onları hiç ilgilendirmiyor. GSS kanunuyla haksız yere sizi borçlandırdıktan sonra yaptırımlar geliyor üstü üstüne. 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayanlar için 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde, genel sağlık sigortası (GSS) borçlarının yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenmesine, gelir testi sonucuna göre belirlenen GSS prim borçlarının da yapılandırılarak peşin veya taksite ödenmesine imkan sağlanmıştı.” Bana ait olmayan ama ödeme zorunluluğu altında olduğum borcu taksite bağlamak için gelir testi yaptırmam gerekiyormuş.

Allahınızı severseniz siz nasıl bir faunus içinde yaşıyorsunuz ki, bizim yaşamımızdan bu kadar kopuk bir kafa yapısına sahipsiniz?

İkametgahınızın boşa düşmesi sonucu adınıza tahakkuk ettirilen “450 tl” idari disiplin cezasından bahsetmek bile istemiyorum.

Nasıl bir sosyal devlet anlayışı içindesiniz ki, işsiz bir insanın üstüne böylesi ağır bir borç yüklüyorsunuz.

İşin tuhafı da şudur; normalde anayasayla güvence altına alınmış sağlık hakkımız, cebren ihlal edilerek, bizlerin ödeyeceği biçimde yapılandırılmıştır.

Zoraki olarak borçlandırıldığımız yetmiyormuş gibi birde, kişisel değerlerimize hakaret olarak gelir testi olayına tabi tutuluyoruz. Bizler birer KOBAYIZ!

“Daha sonra, gelir testi ve borç yapılandırması başvuru ile taksit başlangıç tarihleri Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ay uzatılmıştı.

Buna göre, zorunlu genel sağlık sigortalılıkları SGK tarafından tescil edilmiş ve adlarına GSS borcu çıkarılmış olup gelir testi için başvurmamış olanların, gelir testi için başvuru süresi 30 Eylül 2015 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar gelir testi yaptırmalarında yarar var.

TEST YAPTIRANLARA SIFIR BORÇ ÇIKABİLİR

5510 sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testi sonuçlanıncaya kadar aylık asgari ücret üzerinden GSS primi tahakkuk ettiriliyor. (152 Lira)

GSS gelir testi yaptırmayanlar için GSS primlerinin iki asgari ücret üzerinden hesaplanması riski var.(305 Lira)

Ayrıca gelir testi sonucu aile (aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük baba) içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkanların tahakkuk eden GSS prim borçları silineceğinden, borçtan kurtulma ve primleri devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmeti alma imkanları olacak.

Gelir testi sonucuna göre aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarı;

– Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar, asgari ücretin üçte biri üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.(50 Lira)

– Asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasında olanlar, asgari ücret tutarı üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.(152 Lira)

– Asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise asgari ücretin iki katı üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.(305 Lira)

36 AY TAKSİT VAR

GSS prim borcunun yapılandırılması için 2 Kasım 2015 tarihine kadar başvurulabilecek.

Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30.11.2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 30.11.2015 tarihinde sona erecektir.

GSS prim borcunun 30 Kasım 2015 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamı silinecek.

 Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 31.03.2016 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.”

Eğer ki; kendi sosyal güvencemi kendim finanse edeceksem, devletin varlığının ne anlamı kalıyor ki? Kendi eğitim giderlerimi kendim karşılayacaksam (okullarda ders kitapları bedavaya dağıtılıyor safsatasını kimse söylemesin, üniversite öğrencilerinin giderleri, ilk öğretim öğrencilerinin  masrafını kaç kat aşıyor) senin sosyal devlet(!) olmanın ne anlamı kalıyor? Seni nasıl tasvir etmeli ki; ben bu ülkenin vatandaşı olarak, devletim sayesinde refah ve huzur içinde yaşıyorum diyebileyim?

Vefasız babanın, Oğlunu borçlandırması olayıdır devletin GSS olayı…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz