CHP’li Akkaya Nişasta Bazlı Şeker Kullanımını Meclise Taşıdı

0
42

TÜRKİYE’DE NİŞASTA BAZLI ŞEKER’DE CİVA ÖLÇÜMÜ YAPILMIYOR MU?

 

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya; Sağlık Bakanı’na, nişasta bazlı şekerde  civa ölçümünün yapılıp yapılmadığını ve  NBŞ kullanımında kotanın düşürülüp düşürülmeyeceğini sordu.

 

Akkaya verdiği önergede; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda nişasta bazlı şekerlerin zararlarının tek tek sayıldığını, bu raporda hükümetten kotaların biran önce düşürülmesinin talep edildiğini hatırlattı. Yine aynı raporda Nişasta bazlı şekerlerdeki en büyük tehlikelerden birisinin cıva olduğunun altının çizildiğini belirten Akkaya; Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğinin ekinde yer alan ölçüm listelerine göre Nişasta Bazlı Şeker’de civa ölçümü yapılmadığının altını çizdi.

Avrupa’da NBŞ Kotası Yüzde 2, Bizde Yüzde 15

 

Akkaya; Nişasta Bazlı Şeker tüketiminin kolon, pankreas ve meme kanserleri başta olmak üzere çeşitli kanser türleri, gut hastalığı,  insülin direnci, şeker hastalığı ve obeziteyle bağlantılı olduğu yönündeki bilimsel kanıtların arttığının çeşitli araştırmalarda belirtildiğini ifade etti.

Bu doğrultuda;  Avrupa Birliği Ülkelerinde %2 olan NBŞ kotasının; Türkiye’de %15 olduğunu; bunun da Bakanlar Kurulu kararı ile %50 artırılıp azaltılabileceğini belirten Akkaya; bu kotanın düşürülmesi için Bakanlık bünyesinde bir çalışmanın bulunup bulunmadığını sordu.

Akkaya Bakanlığa şu soruları sordu:

1-Bakanlığınız tarafından Nişasta Bazlı Şekerlerde civa ölçümü yapılmakta mıdır? Buna ilişkin farklı bir mevzuatta hüküm bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir ölçüm yapılmıyorsa civa ölçümü yapmayı ve bu çerçevede civa içeren Nişasta Bazlı Şekere ilişkin yasaklayıcı bir önlem almayı düşünüyor musunuz?

2- Avrupa Birliği ülkelerinde Nişasta Bazlı Şeker için ortalama %2’lik kota bulunurken, şeker pancarından şeker üretiminde birinci ve ikinci sırayı paylaşan ülkelerden Fransa’da bu oran %0.42, Almanya’da ise %0.89’dur. Türkiye’de ise 2001 yılında çıkarılan Şeker Yasası ile nişasta bazlı şeker kotası %10 olarak belirlenmiş ve Bakanlar kuruluna bu miktarı %50 artırma ve azaltma yetkisi verilmiştir. Halihazırda bu kota % 15 düzeyindedir. Bir taraftan, tarımsal alanlarımızın da oldukça uygun olduğu ve yeterli fabrikanın bulunduğu şekerpancarından şeker üretiminin kısıtlanması, diğer taraftan sağlığa zararları Bakanlığınızın hazırladığı bilimsel raporlarla da belirlenen ve ithal edilen mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi için herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bu tür bir çalışma yaparak mevcut mevzuat çerçevesinde kotayı AB ülkeleri seviyesine çekmeyi düşünüyor musunuz?

3 –  Nişasta Bazlı Şekerin kolon, pankreas ve meme kanserleri başta olmak üzere çeşitli kanser türleri, gut hastalığı,  insülin direnci, şeker hastalığı ve obeziteyle bağlantılı olduğu yönündeki bilimsel kanıtların arttığı çeşitli araştırmalarda belirtilmektedir. Bu çerçevede Bakanlığınızca yukarıda belirtilen hastalıkların seyrine ilişkin bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadıysa 2002 yılından günümüze kadar olan süre için yıl yıl olmak üzere bu hastalıkların sayısı, cinsiyete ve yaşa göre dağılımı nedir?

Haberde İstanbul

CEVAP VER