Böyle Bir Devlet Kurulabilir mi?

0
89

Dünya 5’ten büyüktür ama bizden küçüktür manifestosuyla ortaya çıkan dijital Birleşik Dünya Devleti’ni kurmak mümkün mü?

Bu soruya çoğumuz hayır deriz lakin bilişim çağında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman neden olmasın. Ülke sınırlarını tanımayan bu devletin kurucusu iş adamı ve siyasetçi Enis Timuçin. Bu devlet, modern çağın kurallarıyla ortaya çıkıyor. Öyle bir devlet ki, hem vatandaşlarına geleneksel bir devletin haklarını tanıyor hem de sonuna kadar dijital.

Bu devletin mümkünlüğünü Timuçin şöyle tanımlıyor: “Bütün devletleri oluşturan unsurlar halklardır. Bütün dünya halklarını bir araya getirirseniz çok kolay dijital devlet kurabilirsiniz. Dünyada buna engel olabilecek hukuk sistemi veya başka bir güç yok. Çünkü bir toprak üzerine kurmuyorum.”

“NATO ya da BM bir devlet midir? Değil. Birleşik devletlerden, birleşik askerlerden meydan gelmiş bir yapı, aslında sanal. Yaptırım gücü var mı? Var. Biz bunun insan birliğini yapıyoruz.”

Peki bu Birleşik Dünya Devleti’nin manifestosuna bakalım:

Birleşik Dünya Devleti’nin dayanak noktası; dünyayı değiştirecek ve bütün insanlığı kardeşçe birleştirecek alternatif bir yapı oluşturmaktır. Bizim bu noktadaki amacımız devletlerin veya kültürlerin yok olması değil, bilakis kurtarılması ve birbirlerine düşman olmadan yaşamasını sağlayacak bir üst yapı oluşturmaktır. Öyle ki bugün Çin’de de bu yapı harekete geçtiği zaman bir şekilde oradaki insanların insanlık için mücadelesi, başka bir ülkedeki insanların da bu mücadeleye katılması için bir tetikleme yöntemi olacaktır.
Kurucuları, modern sistemlerin bu tip bir vaadi olmadığını ekliyor manifestolarında:
Şu ana kadar oluşturulan veya teşebbüs edilen oluşumların hiçbirinde bu gerçekleşmemiştir çünkü hepsi bir tarafı dışlayan, ötekileştiren nefret içerikli yapılar olmuştur, o nedenle de başarılı olamamıştır. “Halbuki dünyada insanlık, şefkat ve merhamet, hayvan hakları, tabiat ve doğal kaynaklarımız için, insanca yaşamak için mücadele eden, mücadele edemese de erdemlice yaşamaya özen gösteren ama küresel güçlerce pasifize edilmiş pek çok insan vardır. ”  Bu insanlar birleşirse bu devlet günden güne büyür ve devasa bir güç haline gelir. Biz eğer birleşir ve onların bizi sömürmek için kullandıkları tüm araç ve gereçleri; ideolojileri, silahları, eğitim ve yaşam biçimlerini, onların yorumladığı bizden de inanmamızı bekledikleri tarih formatını, sömürülerini meşrulaştırmak için kurdukları firmaları, kariyer ve finans kaynaklarını reddeder ve ellerinde bulundurdukları kaynakları doğru şekilde insanlığın eline geçirirsek bütün sistemi değiştirmiş oluruz. Çünkü onların kaynaklarını büyüten insan, onların ürettiklerini satın alan biziz. Ancak biz bu sömürü düzenine dur diyebiliriz!

Dünya 5’ten büyüktür ama bizden küçüktür!” sloganıyla hayat bulan Birleşik Dünya Devleti nasıl olacak? Yine manifestolarına kulak verelim:
 • Bu devlet toprağı olmayan, her çeşit insanı kendi içinde barındıran, dil, din, ırk gözetmeksizin yeryüzündeki bütün insanların vatandaşı olabileceği, insanın insanı savunduğu savunucu ve koruyucu bir yapı olacak.
 • Birleşik Dünya Devleti’nin resmi bir dili, dini, ırkı veya inancı olmayacağı gibi dünyadaki bütün dillerin geçerli olacağı bir yapı olacak.
 • Birleşik Dünya Devleti’nin ilkeleri, amaçları ve bir anayasası olacak. İnsanı, doğayı ve hayvan haklarını savunacak ve ne pahasına olursa olsun bu üçünün yaşamını korumak için mücadele edecek. Hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunacak, insan ve çevre sağlığına zararlı şeylerin karşısında duracak, dünyayı yaşanabilir hale getirecek ve kirliliğin önüne geçecek.

  “Birleşik Dünya Devleti kesin bir dille savaşlara karşı olacak ve barışı tesis etmek için mücadele edecek.”

  Manifestolarında mevcut düzene dair eleştirilerine birer birer çözüm getiriyor ve devam ediyorlar:
  • Bu devlet din, dil, ırk üzerinden yaratılan baskı ve ayrışmaları ortadan kaldıracak. Kim hangi inancı tercih etmek isterse istesin veya hangi görüşü, kimliği benimsemiş olursa olsun kimse inancından, renginden, kimliği veya aidiyetinden ötürü farklı bir kategoriye koyulmayacak, bunu yapanlar tespit edilip sistemden uzaklaştırılacak.
  • Bu devlete her katılan kişi çifte vatandaş olacak. Kendi ülkesinin vatandaşlığının yanı sıra Birleşik Dünya Devleti’nin de vatandaşı olacak ve bir pasaportu olacak. Bu sayede hangi ülkelerde Birleşik Dünya Devleti kabul edilmişse o ülkelerde seyahat edebilecek.

   Gelelim para gücüne peki para olmazsa olmaz ise buna nasıl çözüm bulacaklar; Dijital bir sınırsızlık sunsa ve gücün karşısında durmayı savlasa da bu devlet vatandaşlarına bir para birimi, yani bir güç de sunacak.


  • Tıpkı Bitcoin gibi değeri devletlerce belirlenemeyen, bağımsız bir sanal para birimi olacak Birleşik Dünya Devleti’nin fakat girişim sadece paradan ibaret olmayacak. Manifestolarında şöyle diyorlar:
   Birleşik Dünya Devleti vatandaşları ortak iş alanları kuracak. Örneğin ortak hisseli sanayiler, fabrikalar, medya ve basın kuruluşları, bankalar, dijital eğitim sistemleri, dijital üniversiteler kurulacak, Birleşik Dünya Devlet’i de bunun destekçisi olacak. Yani Birleşik Dünya Devleti bünyesinde kurulan her ama her şeyde Birleşik Dünya Devleti vatandaşlarının hissesi olacak.
   Manifestolarında kuralları çiğneyenlerin süreli ya da süresiz şekilde vatandaşlıktan çıkarılacağından bahsediliyor ve suç kapsamları da şimdiden belirli.

   Birleşik Dünya Devleti vatandaşı olup da herhangi bir terör eylemine karıştığı andan itibaren vatandaşlıktan çıkartılacak ve bir daha Birleşik Dünya Devleti’ hiçbir hakkından faydalanamayacak.

   Hırsızlık ve türevleri için farklı bir kural uygulanacak. Hırsızlık yaptığı malın değerinin iki katı hırsızlık yapan kişinin Birleşik Dünya Devleti’ndeki gelirinden kesilecek. Aynı şey dolandırıcılık suçları için de geçerli olacak.
  • Seçimler nasıl olacak derseniz işte seçim sistemleri; Beş yılda bir online olarak yapılan seçimlerle başa gelen bir başkanı olacak. Ayrıca başkan yardımcısı, bakanları, milletvekilleri, sözcüleri, gazetecileri hatta elçilikleri de olacak. Bir toprağı olmasa da bu devletin bir başkenti olacak fakat bu başkent mobil olacak. Yani bu devleti tanıyan diğer devletler arasında başkentler periyodik olarak değişecek.
  • Her şey düşünüldüğüne göre bu ülkeye bir başkent lazım değil mi? Başkent seçimini de yapmışlar; Bir toprağı olmasa da bu devletin bir başkenti olacak fakat bu başkent mobil olacak. Yani bu devleti tanıyan diğer devletler arasında başkentler periyodik olarak değişecek.
  • Tüm yönleriyle yepyeni fikirler ortaya atan, hatta bünyesinde bir istihbarat merkezi bile kurulması planlanan Birleşik Dünya Devleti’nin bu link den ulaşabilirsiniz. http://www.birlesikdunyadevleti.com/birlesik-dunya-vatandasi-ol/vatandaşı olmak şimdi ücretsiz olduğu gibi belirttikleri üzere sonsuza dek de ücretsiz kalacak.
  • Şimdi bir ütopya olarak görülse de dünya vatandaşlığı ve Tek dünya devleti fikrinin mimarı David Rockefeller’i aklıma getirdi. Rockefeller’ların öncülerinden olduğu dünyayı yöneten ailelere dair uçuk komploları getiriyor akla. Bunlardan en absürdü şu: Bahse konu aileler dünya dışı varlıklarla insanların birleşmesi sonucu meydana gelmiş! Birleşme sonucu oluşan melez türün adı da Reptilian. Bu uçuk fikirleri ortaya atan David Icke diyor ki, “Illuminati ya da dünyayı yöneten komite, binlerce yıl önce dünya dışından gelen sürüngen bir ırk ve bu ırkın insanlarla çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan melezlerden oluşur.”
  • Dünya İmparatorluğu ve Yeni Dünya Düzeni.
   Tapınak Şövalyeleri’nden beri tüm ezoterik tarikatların, onların mirasçısı olan Masonlar’ın dini ve ulusal kimliklerin üzerinde bir kimlik inşası için çalışmaları, Rockefeller’ların Rothschild’lerle birlikte başını çektiği küresel sermayenin tek dünya devleti projesinin temel dayanağını oluşturuyor. Buradan bakıldığında vatansız, dinsiz, ırksız bir dünya fikrinin köklerinin bin yıl öncesine kadar uzandığı söylenebilir.
  • Birleşik Dünya Devleti’nin manifestosu Dünya İmparatorluğu ve Yeni Dünya Düzeni  planı ile çok benzer.
  • Yazının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar:
  • https://onedio.com, https://www.sabah.com.tr

CEVAP VER