Baskılanmış Basın, Baskılanmış Toplum Demektir.

0
98

 

Basın özgürlüğünü  korumak, Toplumun özgürlüğünü korumaktır.

Basının gücü büyüktür. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsudur.

Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamadan,aşağılamadan, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayınlar yapamadan, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak gibi yayın ilkelerine bağlı olan basın organları ve mensupları, demokratik hayatın vazgeçilmez unsudur.

Toplumun yapılandırılmasında  büyük önem taşıyan, basın organları ve mensuplarına , mesleklerini icra ederken dayatmalar yapılması, baskılar oluşturulması Toplum haklarına dayatma ve baskıdır.

Modern matbaacılığın ilk adımları ise 1450’de Gutenberg tarafından atıllırken,  Türk Osmanlı döneminde İbrahim Müteferrika 1726’da Türk matbaasını kurmuştur. Bu 276 yıl sonrasına isabet etmektedir. Resmi olarak matbaacılık faaliyetlerindeki gecikmenin nedeni olarak da toplumun bu konudaki isteksizliği, okuryazar oranının düşüklüğü, hattatlığın yaygın olarak devam etmesi ve teknik bir takım eksiklikler olarak gösterilmektedir.

Matbaanın kurulması geciktirmek için bu kadar bahane bulunması, tarihte hakların ne kadar zor alındığının göstergesidir.

24 Temmuz 1908 tarihi sansürlerin kalkması ile  Basının Özgürleşmesinin  bayramıdır. Basının özgürleşmesinin üzerinden 109 sene geçmesine rağmen,

Basın emekçilerinin işten çıkartılması, zorla istifa ettirilmek zorunda bırakılması, mesleklerinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken hedef haline getirilmeye çalışıldıkları, “Ya tarafsındır, ya karşı” düşüncesi ile kutuplaştırma yapıldığı, halen failleri bulunmayan gazeteciler varken, yayın yasaklarına ve tüm sayılan olumsuzluklara ve haksızlıklara  maruz kaldıklarını söyleyen basın mensuplarının mücadelesi zorlaşarak devam etmektedir.

Öğretilmiş çaresizlik – Basının kaderi olamaz.

BASIN SAHİP OLDUĞU GÜCÜ UNUTMAMALIDIR.

Özgür hissetmediği halde hala tarafsız yayın yapma gayretinde olan, ambargolara boyun eğmeyen tüm basın mensuplarının, Özgür ve Sansürsüz Basın için verdikleri mücadele için kutlarım.

Çiğdem MERCAN

DSP İstanbul İl Başkanı

CEVAP VER