Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi başkenti olarak kalmaya devam edecektir

0
48

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 84.yılı.
İsmet Paşa’nın meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi hakkında görüşmeler sürerken, paşanın konu hakkında
İleri sürdüğü argümanlardan biri, ilginç olduğu kadar, gerçekçidir: “düşman istilası Ankara kapılarında durdurulmuştur”. Dolayısıyle Ankara başkent olmayı hem direnerek hem de bu direncin kalbi olarak zaten hak etmiştir; üstelik yeni devletin kalkınma hamlesi artık bozkırın tam ortasından başlayacaktır. Kanun teklifi stratejik ve rasyonel dayanaklara sahip olduğu gibi, 24 Temmuz 1923 de imzalanan Lozan Antlaşması’nın ruhuna da çok uygundur: hatırlanmalıdır ki Lozan görüşmelerinin çıkmaza girmesinde, genç Türkiye’nin ” ekonomik bağımsızlık ve kapitülasyonların kalkması”nda ısrarcılığı karşı devletlerce bahane olarak gösterilmiş, ancak sonunda Türkiye’nin dediği olmuştur. Ankara’nın başkent ilan edilmesinde bu tam bağımsızlık ülküsünü itici bir güç olarak görmek gerekir.
Geçtiğimiz yıllarda, başkent konusu yine tartışma konusu edilmiş olsa bile, Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi başkenti olarak kalmaya devam edecektir. Yakın tarihimizden aldığımız ders ve akılcılık zaten bunu gerektirmektedir.

DSP  İstanbul İl Başkanlığı

CEVAP VER