ANAYASA & YENİYASA

0
75

ANAYASA & YENİYASA

Madde 4 : Padişah yürütme organının başıdır.

Madde 5 : Padişahın kişiliği dokunulmazdır ve Padişah yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde 7 :

• Padişah bakanları atamaya ve azletmeye yetkilidir.

• Meclisin toplantıya çağırılması veya Meclisin tatil edilmesi yetkisi Padişaha aittir. (7, 42, 43 ve 44. Maddeler)

• Padişah kanun yapmaya yetkilidir.

• Meclisin yaptığı kanunların yürürlüğe girmesi Padişahın onayına bağlıdır. (7 ve 54. Maddeler)

• Padişah, Meclis’in yaptığı kanunları mutlak şekilde veto etme yetkisine sahiptir.

• Meclisi feshetmek Padişahın yetkisindedir. (7 ve 35. Maddeler)

• Padişah uluslararası anlaşmaları yapmaya yetkilidir.

• Padişah savaş veya barış ilan etmeye yetkilidir.

• Padişah aynı zamanda ordunun komutanıdır.

Madde 29 :

• Bakanlar Kurulu önemli kararları icra edebilmek için Padişahın iznini almak zorundadır.

• Kanun tekliflerinin Mecliste görüşülebilmesi Padişahın iznine tabidir.

Madde 113 :

• Padişah gerekli görürse Sıkıyönetim veya OHAL (örfi idare) ilan edebilir.

KORKMAYIN:

Bu maddeler yeniyasanın değil, “1876 Kanun-i Esasi”nin bazı maddeleridir.

1876 tarihli Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır.

Bu Anayasa; 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yayımlandığı 24 Mayıs 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

Ve o dönemki bireyin adı “Kul”, yönetim sisteminin adı da “Meşruti Monarşi”dir.

BU MADDELERİ NİYE Mİ YAZDIM?

Ülkemizde Yeniyasa yapılıyor ya…

Ve tartışmalar, Başkan’ın veya Cumhurbaşkanı’nın yetki ve sorumlulukları üzerinde yoğunlaşıyor ya…

Peki, siz;

1876’dan tam 140 yıl sonra…

Eski ile yeniyi karşılaştırmak istemez misiniz?

Bir de yazılı ve görsel medyada; Yeniyasa’nın Suriye Anayasası’ndan adeta kopya edildiği iddiaları var ki, gerçekten ilginçtir.

Suriye Anayasası ile Yeniyasa’nın benzerlik gösteren bazı maddeleri özet olarak aynen şöyle:

Suriye Anayasası 93. Madde:
• “Cumhurbaşkanı bu anayasada tanınan sınırlar dâhilinde yürütme yetkisini uygular.”
Yeniyasa 8. madde:
• “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.”

Suriye Anayasası 95. Madde:
• “Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır.”
Yeniyasa 104. madde:
• “Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.”

Suriye Anayasası’nda 111. Madde;
• “Cumhurbaşkanı kanun çıkarabilir”
Yeniyasa 104. Madde:
• “Cumhurbaşkanı kanun çıkarabilir, kararname çıkarabilir”

Suriye Anayasası 107. Madde:
• “Cumhurbaşkanı sebebini açıklamak şartıyla Halk Meclisi’ni feshedebilir.”
Yeniyasa 116. madde:
• “Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Meclis’i feshedebilir.”

Suriye Anayasası 139. Madde:
• “5 Üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atar.”
Yeniyasa 146. madde:
• “15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini Cumhurbaşkanı atar, 3’ünü de Meclis atar.”

Suriye Anayasası 74. ve 77. Madde:
• “Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır.”
Yeniyasa 116. madde:
• “Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder.“

Suriye bir diktatörlük!

Türkiye ise demokratik bir hukuk devleti…

Cevabı siz verin.

Hangisi diktatörlük, hangisi demokratik?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz